Menu

banner3 468x60

Slovesni dan prostovoljstva za Občino Slovenske Konjice

Novice iz urada župana

Slovesni dan prostovoljstva…

V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva je 19. maja 2015 Slovenska filantropija na Slovesnem dnevu prostovoljstva podelila številna prizn...

Vrhnje novice

Slovesni dan prostovoljstva za Občino Slovenske Konjice

V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva je...

Novice iz urada župana

Podpis listine o sodelovanju med Zvezdnim mestom in Občino Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice skupaj z občankami...

Novice iz urada župana

Obvestilo o spremembi cen komunalnih storitev

OBVESTILO O SPREMEMBI CEN KOMUNALNIH STORITEV...

Novice iz urada župana

Srečanje župana z akademsko kiparko

Župan Miran Gorinšek se je včeraj, 4. maja 20...

Novice iz urada župana

Evropsko zlato v Slovenskih Konjicah

Oktober 09, 2014

Evropsko zlato v Slovenskih Konjicah

Nedelja, 29. junij 2014, bo za vse nas ostala zapisana v pisnih virih in v naših spominih kot prijet...

Dan odprtih vrat Občine

Februar 17, 2014

Dan odprtih vrat Občine

Občina Slovenske Konjice se je v sklopu Dneva odprtih vrat v občinah priključila akciji ODPRTA VRATA...

KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Oktober 24, 2014

KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

V četrtek, 23.10.2014 so se prvič sestali novoizvoljeni člani in članice Občinskega sveta Občine Slo...

Javne objave in razpisi

Javne objave

Stališče do pripomb

Stališče do pripomb k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice STALIŠČE

Javni razpisi

Javni poziv - Nepovratne finančne spodbude občanom

EKO SKLAD objavlja Javni poziv 29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Javne objave

Javno naznanilo

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Območje 5: stanovanjska pozidava in Območje 4: Center« v naselju TepanjeJAVNO NAZNANILO

Javni razpisi

Javni razpis za za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v Občini Slovenske Konjice

Obveščamo vas, da je javni razpis za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v Občini Slovenske Konjice odprt za prijavo. Razpis je odprt do 14.11.2015, oziroma, do datuma porabe sredstev. RAZPI...