Menu

banner3 468x60

A+ A A-

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice v zvezi z javnim naročilom z naslovom »Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občini Slovenske Konjice«, ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno pod št.: JN6581/2011 z dne 15.06.2011, objavlja naslednjo projektno dokumentacijo v elektronski obliki.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.

zip PGD-CČN Sl. Konjice
zip IDP-Kanalizacijski sistem Sl Konjice 17.98 Mb
doc TP 78 09 AS Bezina 161.50 Kb
zip Situacija infrastrukture 78 09-AS 6.63 Mb

  Več o projektu

 

http://www.porecje-dravinje.si/o-projektu