Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance v Konjiški vasi

19.07.2018 Oddelek za okolje, prostor in promet