Sanacija dreves po žledu v parku Prevrat in parku Trebnik

23. 3. 2016