Inovativno preurejena avtobusna postajališča kot stičišča

54.956,10 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
38.750,40 €
Zaključeno