Župan imenoval Projektni svet za turizem, kulturo in šport

15. 1. 2020