Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Pravna podlaga v občini

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov