Idejne rešitve celostne ureditve Športno rekreacijskega centra Dobrava v Slovenskih Konjicah

12. 3. 2018