Slovenske Konjice po potrditev na tekmovanje Entente florale 2014

11. 12. 2013