KVIAZ- Javni poziv za evidentiranje kandidatov

05.04.2019 Urad župana
05.04.2019
Javni razpisi in javni natečaji
06.05.2019 do 23:59
04.04.2019
Mojca Repnik
mojca.repnik@slovenskekonjice.si
03 757 33 86