Zeleni urbani prostor Slovenskih Konjic

37.622,00 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
25.053,90 EUR
Zaključeno
10.07.2020

Podatki o financiranju