PREDNOSTNA LISTA A IN PREDNOSTNA LISTA B UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

30. 7. 2020
30.07.2020
Objave in pozivi
Do preklica
352-0002/2020-43 (161)
17.07.2020