Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Slovenske Konjice

Kohezijski sklad
V teku