Dela na križišču Liptovske ceste

12. 8. 2021 Urad župana