Občina Slovenske Konjice kot partner v projektu ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji

7. 12. 2021 Urad župana