PREDNOSTNA LISTA A IN PREDNOSTNA LISTA B UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

18. 8. 2022
18.08.2022
Objave in pozivi
Do preklica
352-0006/2022 (161)
12.08.2022
Tina Kaukler