Informacija glede postopka sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma pod Konjiško goro na pobudo podjetja Kongrad d.d.

16. 9. 2022 Urad župana