Odprtje javne poti TD Mlače–Šrot

18. 10. 2022 Urad župana