Rekonstrukcija lokalne ceste Škedenj - Loče

21. 7. 2023