Poziv k oddaji obrazcev za prijavo škode na zemljiščih, stavbah zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

28. 7. 2023