Ocenjevanje škode na objektih kulturne dediščine

4. 8. 2023 Urad župana