Obvestilo o povečanem zdravstvenem tveganju za sodelujoče v odpravljanju posledic poplave

9. 8. 2023 Urad župana