Ureditev dveh bivalnih enot v Ločah

17. 4. 2024 Urad župana