Obnova lokalne ceste Obvoznica - Breg pri Konjicah

19. 6. 2024 Urad župana