Načrt razvoja in trženja turizma v občini Slovenske Konjice za obdobje 2017 - 2021

3. 2. 2016